Portes tallafocs

Portes tallafocs

La normativa actual sobre exigències de seguretat en cas d'incendi estableix com a requisit bàsic el reduir a límits acceptables el risc dels usuaris d'un edifici a patir danys derivats d'un incendi d'origen ocasional.

En aquest sentit, les portes tallafoc contribueixen a dividir l'edifici i a evitar la propagació de l'incendi. Aquestes portes es fabriquen sota els estàndards de màxima qualitat i després d'exhaustives proves i assajos en laboratoris acreditats aquestes portes es presenten com la solució ideal per a garantir la seguretat en la protecció contra incendis.

Corredisses tallafocs

La normativa actual sobre exigències de seguretat en cas d'incendi estableix com a requisit bàsic el reduir a límits acceptables el risc dels usuaris d'un edifici a patir danys derivats d'un incendi d'origen ocasional.

En aquest sentit, les portes tallafoc contribueixen a dividir l'edifici i a evitar la propagació de l'incendi. Aquestes portes es fabriquen sota els estàndards de màxima qualitat i després d'exhaustives proves i assajos en laboratoris acreditats aquestes portes es presenten com la solució ideal per a garantir la seguretat en la protecció contra incendis.

Sol·licite pressupost