Portes seccionales

Portes seccionales

  • Necessiten poc espai per a la maniobra
  • Dintel normal de 300 mm
  • Dintel reduït de 220 mm
  • No envaeix el exterior
  • No ocupa espai interior permetent disponibilitat total de la capacitat del garaje
  • Maniobras silencioses i suaves
  • Resistent als agents atmosfèrics
  • Possibilitat d'automatització

Sol·licite pressupost