Portes i cancel·les corredisses

Portes i cancel·les corredisses

Portes i Cancel·les corredisses, industrials i residencials, de petites i grans dimensions en les quals es poden combinar diferents materials.Sempre a gust del client, amb tots els sistemes de seguretat exigits pel marcatge CE.

Les portes corredisses es fabriquen amb un sistema de rodaments d'acer amb coixinets, el qual pot ser instal·lat en una guia superior o bé podem col·locar una guia semienterrada.

Disposem d'una àmplia gamma d'automatismes segons el pes de la porta per a aconseguir un correcte funcionament d'aquesta.

Sol·licite pressupost